Du er hjertelig velkommen til min hjemmeside. Her skal jeg prøve å legge forholdene til rette for psykologiske tanker og teorier av ymse slaget. Her blir det også mulig å kommentere og å legge inn forslag til hva som kan offentliggjøres. Lykke til!