AVHENGIGHET.

Jeg hadde tenkt å vandre litt i skriv både fra folkehelseinstituttet, fra psykologen og andre utsagn om ulike former for avhengighet. Noe er direkte avskrift, noe er formulert av meg og noe er et blikk på ulike måter å betrakte avhengighet på. Jeg gjør et forsøk, og håper noe kan være nyttig. 

Hjernen vår er selvskapende av et belønningssystem, når vi opplever noe vi synes er fint, godt og trivelig. Denne typen opplevelser springer ofte ut fra hendelser som vi er deltagere i. Dette kan føre til at de spesielle hendelsene tillegges en særegen betydning, som igjen kan føre til et ønske om " mer av det samme". Dette blir det ofte referert til som grunnlaget for både graden av overlevelsesevne og avhengighet.

Rusmidler kan føre til en utvikling i det mesolimbiske området i hjernen slik at dennes naturlige belønningssystem sørger for en dyp følekse av velbehag og dermed et sterkt behov og motivasjon til å gjenta handlingene som ga velbehaget. Dersom rusmiddelet inntaes for mye og for hyppig, kan dette føre til to motsatte fenomener. Trangen til å benytte rusmiddelet styrkes, mens positiviteten ved bruken svekkes.

Mennesket har mange uvaner, og noen av dem utvikler seg til personlige og sosiale problemer. Tradisjonelt sett snakker vi om avhengighet i forhold til alkohol- og narkotikamisbruk, men det finnes en rekke andre destruktive vaner som kan etablere seg som avhengigheter i menneskelivet. Blant disse er tobakk, gambling, shopping, sex, mat, videospill, internett og jobbavhengighet. 

Når avhengighet blir nevnt, så er alkohol og narkotika ofte det første vi forbinder med avhengighet. Alkoholavhengighet koster Amerika alene 250 milliarder dollar i året. På verdensbasis regner man med at 2 milliarder mennesker nyter alkohol og for mange utvikler det seg til et problem. Videre benytter omtrent 185 millioner mennesker narkotiske stoffer.  70% av voldelig kriminalitet utføres av mennesker påvirket av alkohol eller narkotika.  90% av overfall og tyveri er relaterte til narkotikamisbruk.

Alkohol og narkotika er ikke de eneste formene for avhengighet som ødelegger for mennesker. Det er dokumentert at 1 av 8 amerikanere er avhengig av noe.  Årsaker til dette er sannsynligvis at et samfunn i utvikling og endring vil innebære stadig nye symptombilder og at dette kan føre til ulike former for avhengigheter.  Dette kan være spille- og internettavhengighet. Denne avhengigheten representerer et omfattende problem for mange mennesker verden over. og er med i en gruppe der man kan klassifisere dette som innen 10 av de mest utbredte formene for avhengighet.Dette er alkohol, tobakk, narkotika, gambling, shopping, sex, mat, videospill, internett og jobbavhengighet.  

ALKOHOL

Dette lovlige rusmidlet er veldig ødeleggende både for individet og samfunnet generelt sett. Verdens Helseorganisasjon (WHO) rapporterer at alkohol knyttes til mer enn 60 sykdomstyper og skader: Det forårsaker 20-30% av verdens tilfeller av spiserørskreft, leverkreft og skrumplever, epilepsi, drap og ulykker med motorkjøretøy. Det forårsaker 1.8 millioner dødsfall, og bidrar til at 58.3 millioner årsverk går tapt for uførhet over hele verden. Alkoholbruken er økende, og alkoholrus representerer en sentral faktor i voldelige kriminelle handlinger, inkludert misbruk av barn og ektefeller.

 TOBAKK.

Tobakk har førsteplassen som det stoffet som forårsaker flest helse-problemer over hele verden. 1.3 milliarder mennesker dør hvert år på grunn av tobakkavhengighet. I 2002 rapporterte WHO at røyking forårsaket over 90% av tilfellene av lungekreft hos kvinner, 56-80% av tilfellene av kroniske  luftveissykdommer og 22% av tilfellene av hjerte- og karsykdommer.

Tobakk forårsaker 8.8% av dødsfall verden over, og det gjør regnskap for 4.1% av tapte årsverk som følge av uførhet. Tobakkbruken er etter alt å dømme fremdeles økende over store deler av verden, og dersom denne tendensen fortsetter, forventer man at tobakk vil forårsake 10 millioner dødsfall i året i 2020. 

 NARKOTIKA.

 De Forente Nasjoner regner med at 185 millioner mennesker verden over brukte narkotika på en eller annen måte på slutten av 1990-tallet.

Bruken av reseptbelagte legemidler og ulovlig narkotikamisbruk øker over hele verden. Mange avhengighetsdannende reseptbelagte medisiner, som for eksempel OxyContin og Vicodin, har blitt like vanlige som marihuanamisbruk blant unge mennesker i enkelte områder. Det er som oftest barn som ruser seg på organiske løsemidler som for eksempel rengjøringsprodukter, maling, lim og neglelakk-fjerner.

Narkotikatrafikken representerer en alvorlig trussel for flere samfunn og kulturer. Kriminalitet og misbruk avstedkommer sosiale gruppe-ringer i store vanskeligheter, større forskjeller i sosioøkonomisk status og store utgifter i forhold til alle de ødeleggende elementene ved narkotikamisbruk og trafikk.De mest brukte narkotiske stoffene er cannabis, kokain, heroin og metamfetaminer.

 CANNABIS.

Cannabis er fremdeles det mest dyrkede, mest solgte og mest brukte ulovlige narkotisks stoffet som finnes. Det gjøres beslag på dyrking av cannabis i nesten hvert eneste land i hele verden. 2.5% av verdens befolkning bruker cannabis hver dag, og bruken har vokst raskere enn kokain- og heroinmisbruk.Marihuana har blitt knyttet til ungdoms-kulturen og populærkulturen som en slags  tradisjon eller skikk. Det har blitt et symbol på en slags frigjøring eller en mentalitet som står i en viss opposisjon til forbrukersamfunnet, kapitalisme og hverdagens krav.

Cannabis skader den kognitive utviklingen og den fysiske yteevnen, og øker risikoen for ulykker med motorkjøretøy. Det kan forårsake uopprettelig skade på hukommelsen og i enkelte tilfeller forekommer det varige psykologiske skader. Man regner dessuten med at cannabis forverrer tilstander av schizofreni, at det forårsaker bronkittproblemer og skader fosterutvikling.

 KOKAIN.

Kokain- og crackmisbruk ser ut til å berøre ca. 1-3% av befolkningen i utviklingsland og produksjonsland. Denne formen for avhengighet har forårsaket mange medisinske og sosiale problemer som for eksempel økning av kriminalitet, sykdom, vold og skadelig fostereksponering.  

 

 

 

HEROIN.

Produksjonen av heroin har tredoblet seg siden 1985, og det estimeres at det finnes 9.2 millioner brukere. Heroinbrukere har en 20 til 30 ganger høyere risiko for død enn de som ikke bruker narkotika, og spredningen av sykdommer som HIV og hepatitt følger denne formen for rusmisbruk.  

ATS – METAMFETAMIN. 

WHO rapporterer at det har vært en økning av produksjon og misbruk av amfetaminstimulanter (ATS). Misbruk av metamfetamin er så utbredt og så mye i media at det har blitt en del av kulturer over hele verden. Blesten rundt metamfetamin har etter alt å dømme gitt unge mennesker en forvridd følelse av aksept og sikkerhet i sammenheng med deres misbruk. Det finnes nå omtrent 20 land hvor bruken av ATS er mer utbredt enn bruken av heroin og kokain til sammen.  

SPILLAVHENGIGHET.

Spillavhengighet er økende, delvis på grunn av tilgjengelighet, og delvis på grunn av at det blir mer og mer akseptert. I dag er gambling tilgjengelig i de fleste kiosker og ikke minst på internett. Det er godkjent av de fleste regjeringer, og i mange land representerer det en inntektskilde for humanitære hjelpeprogrammer.

De mest vanlige typene avhengighet kan være:

Nasjonale lotteri og skrapelodd

Fotballtipping

Andre lotterier 

”Enarmede banditter” på puber

Bingo

Hesteveddeløp

Gambling på kasino

MAT.

Spiseforstyrrelser er også i økning, og dette inkluderer anoreksi, bulimi og tvangsspising. Mange av spiseforstyrrelsene som eksisterer i dag kan være forårsaket av tilgjengelighet og mangfoldet i matsortimentet. Annonser i media, fast food-kulturen og forvirrende beskjeder om uoppnåelige og urealistiske ideer om kroppsform forårsaker at mange henledes til dysfunksjonelle spisevaner som videre kan føre til matavhengighet. Avhengighet handler også om forvaltning av følelser i mange sammenhenger. Det er sannsynlig at spesielt spiseforstyrrelser er en måte å håndtere psykologisk ubehag på. Følelser som er vanskelige å uttrykke eller uakseptable kan komme symbolsk til uttrykk gjennom kroppen hvor tilfredsstillelse og justering av matinntak fungerer som en regulator for emosjonelle konflikter.

 

VIDEOSPILL.

 Mange foreldre innså den avhengighetsskapende naturen til videospill i tidligere tiår. Man sier at overdrevent engasjement i videospill kan påvirke personligheten og noen mener det kan knyttes til ADHD. En studie fra 2007 avslørte at ”nesten 1 av 10 ungdommer som spiller videospill har bekymringsverdige symptomer på skader knyttet til deres skolegang, familie og psykologiske funksjoner.”

Videospill blir mer og mer forlokkende for voksne også. En studie viste at 44% av de som spiller videospill er ett sted mellom 16 og 50 år.

Ankomsten av online spill og virtuelle verdener har forårsaket at spillavhengige har nådd nye høyder, spesielt i Asiatiske nasjoner. Disse verdenene gjør det mulig å bygge eller påta seg en helt ny identitet og omgås med andre, og det gjør spillenes avhengige natur enda sterkere.

 INTERNETT.

 Internettavhengighet er blitt noe en nå begynner å se på med en verdensomspennende bekymring. Økningen av mange andre avhengigheter kan også spores til fremveksten av internett. Gambling, shopping og sexavhengigheter er noen av disse, og anorektikere har vært kjent for å skape websider med ”hjelpsomme tips” for andre mennesker som sulter seg selv.

 De som er avhengige av internett tilbringer mer og mer tid ved datamaskinen på bekostning av forholdet med venner og familie. De risikerer sine jobber og akademiske karrierer, kan bygge seg opp mye gjeld, føler seg ikke i stand til å slutte å bruke så mye tid ved datamaskinen, føler seg skyldige og vil derfor holde datamisbruket hemmelig, og de oppfører seg tilbaketrukket når de ikke er i nærheten av datamaskinen. Ulike former for internettavhengighet kan inkludere spilling, cybersex, sosial nettverksadministrasjon, shopping, gambling og informasjonslagring.

 SEX. 

Media og internett kan være en av årsakene til økningen av sexavhengige. Mennesker med sexavhengighet bruker sex som et slags ”narkotika” for å flykte fra virkeligheten, lette angst eller tilfredsstille tvangstanker. 

SHOPPING. 

 Undersøkelser peker på at det er sannsynlig at1-6% av befolkningen lider av tvangsshopping.  Alle og enhver bruker over evne noen ganger, men tvangsshopperen vikler seg inn i alvorlige finansielle problemer, og risikerer å ødelegge forhold på grunn av avhengigheten. De oppnår kanskje en innvendig spenning fra et innkjøp, men det forandres raskt til skyldfølelse og depresjon, og da forsøker de å behandle disse følelsene ved å kjøpe mer. Rent psykologisk sett er det som om disse menneskene regulerer følelser gjennom impulsiv handling. Eksistensielt sett kan det tyde på at de handler over evne for å fylle på sin egen følelse av tomhet. 

 

ARBEIDSOPPGAVER. 

Karachi betyr “død på grunn av overarbeid” på japansk, hvor 10,000 mennesker dør hvert år på grunn av at de jobber for mange timer. Spredningen av en forbrukerkulturer over hele verden, bidrar til behovet for å tjene mest mulig penger, og penger knyttes til status og identitet. Man ser på overarbeid som en positiv egenskap, men i virkeligheten ødelegger det mange menneskers helse og forhold.

Jeg håper at dette kan være et utgangspunkt for ettertenksomhet om eget rusbruk. Jeg gjentar at jeg delvis har sitert de skrevne ord i psykologien, Folkehelseinstituttet, samt at jeg etter beste evne har referert fra leste artikler om avhengighet.

Lykke til i det levende livet.👍🙃

Kjell Standal

 

 

Kommentarer

09.04.2018 10:54

læry

weey

09.04.2018 10:54

gæry

weey!