HVA KJENNETEGNER EN PSYKOPAT?

 Mye av det jeg nå skriver, har sitt utgangspunkt i boken SJARMØR OG TYRANN, som ble skrevet av Alv A. Dahl og Aud Dalsegg i 1997. I tillegg har jeg hentet inn litt fra annen litteratur og det som er på internett.

Jeg tar som utgangspunkt at jeg vandrer litt ut og inn av dette materialet, og refererer bare til grunnlaget hvis det blir direkte sitert fra det skrevne som ikke er mitt eget.

Jeg griper tigeren i halen og henger slengende etter, med de dunkene det kan føre med seg. Det er nå litt artig å undersøke hva det fører til å gripe en tiger i halen og henge på en stund. Vel, vi får nå se hva som kommer ut av det.

Det ser ut til at vi kan møte psykopater i mange uforutsigbare sammenhenger. De opptrer som fedre, mødre, ektefeller, ledere og kriminelle. De er med andre ord over alt, og ved første øyekast svært sjarmerende og tilsynelatende omsorgsfulle.

Det fortvilende er at disse personlighetene skaper ulykkelige og dypt frustrerte mennesker i sitt livsløp. Det viktigste vi kan gjøre mest for vår egen del, samt for våre nærmeste, barn, slektninger og nære venner, er å kunne identifisere dem, forstå hvilke problemer de skaper og vite med grunnleggende trygghet basert i oss selv om hvordan vi skal forholde oss til dem. Det er grunnleggende viktig å akseptere at en psykopat eier ingen nåde i sitt behovs jag, Dette krever at vi, hvis vi skal møte dem og stanse deres nådeløse fremtoning/adferd, så må vi svare med det eneste de forstår og det er vår nådeløshet i å stoppe deres ødeleggende fremferd. Hvis vi ikke tør å møte de med det eneste de forstår, som er motmakt, så presses vi selv inn i det meningsløse, og så gir vi til slutt opp.

Vi kan starte med å se litt på hvordan personlighet kan bli beskrevet.

  • Personlighet kan være de egenskapene som gir den enkelte individuelle særpreg.

  • Våre måter å tenke, føle og handle på, er det sentrale ved personligheten.

  • Personligheten omfatter våre tanker og følelser, våre vaner, intime forhold, moralske normer, offentlige liv, holdninger, håp, ambisjoner og vår angst og sorger. (D. og D. 1977.) 

Vi har en tendens til å blande sammen begreper som karakter, temperament og intelligens, uten at vi helt har satt oss inn i menings innholdet i disse begrepene for andre mennesker, og kanskje minst av alt, for vår egen oppfatning av hva vi selv legger inn i vår oppfatning av begrepene, både for oss selv og for andre.

Begrepet selvoppfatning er vanligvis betraktet som den indre oppfatningen individet har av seg selv og sine egenskaper. Dette er svært preget av basisgrunnlaget for plattformen individet er blitt assimilert inn i det sosiale liv, og hvordan individet selv har vært deltagende i utformingen av denne plattformen. Noen ganger er denne muligheten for egenbasert påvirkning liten.

Da kan det være nyttig å se på neste steg som vi kan kalle:

PERSONLIGHETSTREKK.

Mange av disse trekkene er ut fra almen betraktning innen psykologi, sett på som ubevisste. Noen av trekkene, i ulik variasjonsmengde i ulike individer, er bevisste.

Dette kan bety at vi bevisst kan være varsomme med å dele med personer vi ikke har sterk tillit til opplevelser av våre litt vanskelige reaksjoner i bestemte situasjoner. Reaksjoner vi ikke helt forstår hvorfor oppstår.

Personlighetstrekkene ser ut til å følge visse mønstre i vår strukturelle selvorganisering, uten at vi tenker så nøye igjennom hvorfor vi gjør det vi gjør. Vi bare gjør det. Dette fører ofte med seg at vi umiddelbart tenker, føler og handler ganske selektivt og likt i ulike situasjoner. Strukturert orden i persepsjonsselektiviteten.

Denne strukturerte ordenen er et av våre vanskelige bautaer å runde, legge til side i vårt møte som krever at vi gjør nettopp det. Ser på verdens fremtoning med nye strukturerte blikk.

Med personlighetstrekk så legger vi en del adferds premisser til grunn for vår oppfatning av personenes måte å sanse, tenke, føle og handle på. En pre kalkulert forventning om andres reaksjonsmønstre i visse situasjoner. Denne, etter vår oppfatning, lovmessige situasjoner kan være basert på feilaktige informasjoner vi er blitt tilført av personen vi kalkulerer adferds-mønsteret til. Dette er en av grunnprinsippene til psykopaten.

Feil informasjon og forskyvning av reaksjonsmønsteret til personer knyttet opp til psykopaten som deres egen feil i deres adferdsmønstre. Psykopaten eier virkelighetens egentlighet mens tilknytningspersonene til psykopaten er avvikere hvis de ikke bøyer seg for dennes virkelighet slik den blir definert av denne personen.

JA, HVA DA?

Det er et godt spørsmål.

Kanskje vi må vise ansikt i vårt møte med psykopaten. Hvis du er visuell, kan du da se for deg en mynt? Om du kan det, så gjør det. Eller enda bedre, ta en mynt i hånden. Hvis du ser på den så har den det som vi kaller en forside og en bakside.  Uansett, velg en forside og en bakside. Når du har valgt, kan du da kalle forsiden for den nådeløse siden og baksiden for den meningsløse siden? Prøv.

Hvis du nå har fått dette til, kan du da knyte hånden din rundt mynten? Kan du nå kjenne at du har denne inne i din hånd? Hvis du kan det, er du med hvis jeg sier at du i din hånd nå har både det nådeløse og det meningsløse? Hvilken av disse egenskapene som du nå holder i din hånd vil du møte psykopaten med? Føl nøye etter. Du med den erfaringen du har med en psykopat, hva tror du nytter å bruke i din situasjon?

Kan det være at nådeløshet i bekjempelsen mot psykopaten, kan være frigjørende?

Kanskje begrepet nådeløshet bør drøftes mer grundig. Dette kan være den åpningen jeg legger i denne debatten om psykopaten. Håper at dette kan hjelpe litt i vår orientering mot større grad av frigjøring fra psykopatene. De er mange og finnes på mange plan. La oss ønske hverandre lykke til. Håper vi alle lykkes i vårt prosjekt mot psykopatene.

😠Noen oppmuntrende tanker fra KJELL.

 

Kommentarer

07.12.2016 23:04

Mette Emilie Aarstad

Den boken du referer til er blitt mitt "leksikon " , et oppslagsverk , Det er en bok jeg savner , hvis jeg en sjelden gang låner den bort