OM ALKOHOLISME.

Ut fra mine møter med rusavhengige, og alkoholikere i ulike sammenhenger, ofte der begge tilstander er tilstede, ønsker jeg å undersøke hvilke tilbud til denne typen avhengighet som faktisk eksisterer.

Her, som ellers i mine tilnærminger, blir mye en vandring i landskapet som åpenbarer seg innen rusavhengighet. Jeg kommer til å vandre ut og inn av litteratur, nettbasert opplysninger, forskningsprosjekter og private fortellinger fra egne opplevelser, som medvandrer med misbrukere.

Wikipedia er en gullgruve, etter min oppfatning, når det gjelder informasjoner om ulike aspekter ved tilværelsene. Der hvor det forekommer direkte sitater fra en informasjonsbase, så vil denne bli referert til.

SO, LETS GO!

Det har vist seg at AA eksisterer som et internasjonalt tilbud til «Den som ønsker å slutte å drikke». Det eksisterer ingen medlemsavgift, ingen tvangsmessig avholdenhet eller utelukkelse ved «sprekk» i edruskapens tilstand. Åpenhet er basis.

Det kan hende at berusede personer møter opp til «deling» på et AA-møte. Det betyr ikke automatisk avvisning, men en beskjed om å lytte, og å ta en samtale, om ønskelig, etter at møtet er over med en av de tilstedeværende. Ofte kan dette være en person med lang erfaring innen AA-tradisjonen, og som har sin opplevelse av egen «tilfriskning» som avrusningen kan bli omtalt som.

Ja hva er egentlig alkoholisme? Det spørsmålet har mange stilt, og ikke minst til seg selv.

Jeg holder meg til Wikipedia og litt andre kyndige tidsskrifter som oppsummerer sin erfaring med alkoholavhengige mennesker. Den vanligste definisjonen er at: «Alkoholisme er en invalidiserende avhengighetslidelse. Lidelsen er preget av tvangsmessig og ukontrollert forbruk av alkohol til tross for negative effekter på den som drikker, og på vedkommende sosiale relasjoner og status. Alkoholisme er definert som en sykdom. Begrepet ble først lansert i 1849 av legen Magnus Huss fra Sverige.» Denne definisjonen er hentet fra Wikipedia.

Den nøyaktige beskrivelsen av alkoholisme er litt usikker, men langvarig alkohol misbruk kan gi fysiologiske forstyrrelser av ulike karakterer, og føre til at personen som drikker alkohol ikke klarer å slutte med å drikke, men øker alkoholinntaket. Det vi vet er at alkohol kan skade nesten alle organer i kroppen, og at dette kan føre til dyptgripende negative sosiale konsekvenser for både alkoholikeren og de nærmeste.

Verdens helseorganisasjon anslår at ca. 140 millioner mennesker over hele verden er alkoholikere.

Langvarig alkoholmisbruk kan føre til en rekke fysiske symptomer som: skrumplever, hjertesykdom, kreftsykdommer, skade på sentralnerve-systemet og hjerneskader.

Kvinner blir fortere alkoholisert enn menn, og har en høyere dødelighet enn menn. Her er det vanligste skadene hjerne-, hjerte og lever, samt brystkreft. Dette kan høres ille ut, men det er slik det faktisk er. Den amerikanske legeforeningen bruker begrepet alkoholisme som utgangspunkt for å beskrive tilstanden der alkohol er grunnlaget for død og fordervelse

Verdens helseorganisasjon bruker begrepet avhengighetssyndrom knyttet til alkohol i et forsøk på å redusere underrapporteringen av skader. Begrepet alkoholisme ble fjernet fra ICD-systemet, mellom ICD-8 og ICD-9.

Den amerikanske legeforening bruker i dag ordet alkoholisme for å referere til en bestemt, kronisk og primær sykdom.

Jeg har følelsen av at det kan være lurt å holde seg til en godtatt og forstandig måte å snakke om alkoholavhengighet på, altså alkoholisme. Jeg kommer til å dette ned på den måten å uttrykke det vi kanskje er best kjent med, Avhengigheten av alkohol, som det vi umiddelbart forstår med begrepet alkoholisme

Vel, så var vi der.

Tja, hva skal man si. Det finnes vel mange måter å møte dette på. Noen vil kalle det kontrollert drikking, noen vil mene at den eneste måten å møte dette på er total avholdenhet.

De sosiale problemene som oppstår ved alkoholisme er påpekt som svært alvorlige. Dette kan skyldes både den sykelige forandringen i hjernen og den akutte rusen. Alkoholmisbruk er ofte knyttet til økt risiko for å utøve kriminelle handlinger, heriblant barnemishandling, vold i nære relasjoner, voldtekt, innbrudd og overfall.

Det å miste jobben, få økonomiske problemer, ekteskapelige konflikter og skilsmisse, vold i hjemmet, omsorgssvikt med påførte varige skader hos barn på den følelsesmessige utviklingen, er ikke en uvanlig følgetilstand av alkoholisme.

Holdninger og sosiale stereotypier kan skape barrierer for å oppdage og behandle alkoholmisbruk. Frykten for å bli stigmatisert, kan få det resultatet at skjult drikking blir en måte å hindre andre i å se hvor mye og hvor ofte man drikker.

Løgn og selvbedrageri er et av grunnpilarene i en alkoholikers møte med sin egen drikking. Denne virkelighetsflukten kan være svært vanskelig å gripe fatt i, og veldig vanskelig å få alkoholikeren til å akseptere.

Men slik de som har sin basis i totalavholdenhet mener, så er dette at man gradvis må ta inn over seg at man er ødelagt av alkohol, en grunnstein i mestringen av alkoholisme.

Slutt å drikke, bli helt tørr.   

Vel, det er lett å si, men lett å gjøre?

Det virker ikke slik, selv om det er de som greier det også. Det viktigste i denne tilnærmingen er kanskje først å fremst to spørsmål. Dette kan være følgende:

 Drikker jeg for mye og for ofte?

Er det svært vanskelig for meg å stoppe å drikke? 

Svarene på disse to spørsmålene er det bare en person som egentlig kan stille. Det er du selv til deg selv.

Det eneste jeg kan råde deg til er:

Tenk nøye over hvordan du bruker alkohol i ditt liv.

Lykke til.

Gode tanker fra Kjell